Bezpečnostné vysávače FLEX

Bezpečnostné vysávače FLEX v rôznych triedach výkonu a ochrany proti prachu – pre staveniská, dielne a priemysel

Bezpečnostné vysávače FLEX ponúkajú maximálny výkon proti prachu, nečistotám a zdraviu nebezpečným látkam. Nová generácia vysávačov VCE presvedčí svojou technologickou vyspelosťou, výrazne nižšou hlučnosťou počas prevádzky a robustnou, kompaktnou konštrukciou pre väčšiu stabilitu a jednoduchú manipuláciu. Vysávače sú vhodné na použitie na stavenisku, v dielni alebo v priemysle a manipulácia s nimi nie je zložitá.

Vysávače FLEX sú k dispozícii v triedach prašnosti L, M a H – pre každé použitie správny vysávač s dokonalou ochranou zdravia, pre čisté stavenisko aj dlhú dobu prevádzky a životnosť elektrického náradia.

Kompaktná trieda na akumulátor alebo s káblom zaisťuje aj mimoriadnu flexibilitu.

Bezpečnostný vysávač

Bezpečnostný vysávač, označovaný aj aké priemyselný vysávač, je vysávač špeciálne navrhnutý pre potreby na stavbách, v dielňach av priemysle. V týchto oblastiach si vysávače musia poradiť s najrôznejšími druhmi prachu a škodlivých látok as oveľa väčším množstvom nečistôt, než je tomu v bežných domácnostiach. Bezpečnostné vysávače navyše slúžia na ochranu zdravia užívateľov.

Bezpečnostné vysávače alebo priemyselné vysávače sa od domácich vysávačov zásadne líšia tým, že majú konštrukciu orientovanú na konkrétne potreby, špeciálne filtre a širokú škálu bezpečnostných a doplnkových funkcií, ktoré uľahčujú odstraňovanie prachu v remeselných alebo výrobných procesoch.

Funkcia bezpečnostného vysávača

Najdôležitejšou funkciou, resp. cieľom bezpečnostného vysávača je udržať pracovné prostredie pokiaľ možno bezprašné. Bezpečnostný vysávač zaisťuje splnenie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v dielňach a na staveniskách a čo najnižšiu záťaž pre užívateľov.

Bezpečnostné vysávače sa používajú preto, že takmer pri všetkých procesoch v remeslách, stavebníctve a priemysle, ako je brúsenie, vŕtanie, rezanie a obrábanie, vzniká prach a triesky, ktoré treba vhodným spôsobom likvidovať. Bezpečnostné vysávače sú navrhnuté tak, aby spoľahlivo pohlcovali vznikajúce škodlivé látky a prachové častice. Okrem toho je možné správnym priemyselným vysávačom alebo bezpečnostným vysávačom likvidovať odolné materiály a nebezpečné látky. Je však potrebné venovať pozornosť pravidlám likvidácie. V prípade azbestu a plesní sú predpísané a vyžadované zvláštne postupy.

Filter bezpečnostného vysávača zaisťuje, aby boli príslušné častice pohltené a nedostávali sa späť do prostredia. Aby sa zabránilo upchatiu bezpečnostných vysávačov a priemyselných vysávačov a zníženiu sacieho výkonu, sú vybavené systémami na čistenie filtra. Tie môžu byť manuálne alebo plne automatické. Pri plne automatickom čistení filtra sa filter čistí náhlou zmenou smeru prúdenia vzduchu. To znamená, že je možné bez problémov zachytiť veľké množstvo jemného prachu a iných častíc bez toho, aby sa prerušil pracovný proces.

Vo väčšine prípadov bezpečnostný vysávač odsáva pevné látky. Najčastejšie sa jedná o prach, drevené triesky, kovové triesky a plastové čiastočky. Veľa priemyselných/bezpečnostných vysávačov sú takzvané vysávače na suché a mokré vysávanie. Tie majú ďalšiu funkciu, vďaka ktorej dokážu absorbovať kvapaliny, napríklad vodu. To zvyčajne vyžaduje vybratie alebo výmenu filtra.

Na rozdiel od priemyselného vysávača dokáže bezpečnostný vysávač nielen povysávať prach a častice, ale slúži aj na priame odstraňovanie prachu. Bezpečnostné vysávače je možné pripojiť k širokej škále zariadení a odsávať priamo pri nich počas práce. Týmto spôsobom sa škodlivé častice nedostávajú do vzduchu, pracovisko zostáva čisté a remeselník je chránený pred zdravotnými rizikami.

Oblasti použitia bezpečnostných vysávačov a triedy prašnosti

Bezpečnostné vysávače sa používajú v širokej škále aplikácií. Či už sa jedná o rekonštrukciu alebo o prácu s drevom, na každom stavenisku av každej dielni sa hromadí prach a nečistoty.

V závislosti od vykonávanej práce, tj od oblasti použitia, sa vznikajúci prach líši svojimi vlastnosťami a škodlivosťou pre životné prostredie a človeka. Za účelom identifikácie a správnej likvidácie boli prachy rozdelené do troch rôznych tried. Triedy prašnosti poskytujú informácie o škodlivosti prachu a uľahčujú výber správneho bezpečnostného vysávača pre danú oblasť použitia. Prach sa delí na L, M a H a všetky tieto triedy prašnosti nájdete v sortimente FLEX.

Trieda prašnosti L

Trieda prašnosti L označuje mierne nebezpečné látky. Zahŕňa domáci prach a prach, ktorý vzniká napríklad pri upratovaní budov. Patrí sem piesok, vápno alebo aj sadra. Pre tieto látky platia limitné hodnoty expozície na pracovisku (OEL) > 1 mg/m³. OEL uvádza, do akej koncentrácie látky sa všeobecne neočakávajú akútne ani chronické škodlivé účinky na zdravie. Maximálna priepustnosť filtra pre túto triedu prašnosti je menej ako 1 % a likvidácia nepodlieha žiadnym zvláštnym predpisom.

V triede prašnosti L sa často vyskytujú kompaktné vysávače a aku kompaktné vysávače, ktoré umožňujú flexibilnejšiu a mobilnejšiu prácu na stavbách av dielni. Okrem toho tieto vysávače uľahčujú čistenie ťažko prístupných miest.

Trieda prašnosti M

Trieda prašnosti M označuje stredne nebezpečné druhy prachu. Zahŕňa drevený a kovový prach a častice z laku, ale aj prach z plastov a častice sklenených vlákien a sadzí. Tie majú hodnotu OEL > 0,1 mg/m³. Priepustnosť u týchto vysávačov je menej ako 0,1 %. Likvidácia musí byť vykonávaná s minimom prachu.

Trieda prašnosti H

Trieda prašnosti H označuje vysoko nebezpečné látky. Patrí na vrchol spektra rizík a obsahuje vysoko nebezpečné a karcinogénne prachy, ako sú spóry plesní, minerálne vlákna, olovo alebo azbest. Tie sa vyskytujú okrem iného pri výstavbe vykurovacích systémov alebo pri sanácii azbestu. Trieda prašnosti H je schválená pre látky s hodnotami OEL < 0,1 mg/m³ a maximálna priepustnosť je menej ako 0,005 %.

Časté dotazy

Ktorá trieda prašnosti je lepšia – M, alebo L?

Ktorá trieda prašnosti je lepšia, je ťažké povedať. Vhodná trieda prašnosti vždy závisí od pracovného prostredia a od toho, aký prach sa má odsávať. Na prach v domácnosti alebo na sadre stačí trieda prašnosti L. Napríklad pre minerálny prach je vyžadovaná trieda prašnosti M.

Ktorá trieda prašnosti je vhodná pre domácich majstrov?

Aj pre domácich majstrov je rozhodujúce, pri akých prácach potrebujú na stavenisku odsávať. Na účely prístavby alebo prestavby domu obvykle postačujú bezpečnostné vysávače triedy prašnosti L. Pokiaľ domáci majster veľa pracuje s minerálnymi vláknami, mala by sa aj tu používať trieda M. Triedu prachu H používajú domáci majstri len zriedka, pretože prach, ktorý do tejto triedy spadá, môže predstavovať veľké zdravotné riziko.

Ktorá trieda prašnosti je vhodná pre profesionálov?

Nemecká asociácia BG na staveniskách všeobecne predpisuje triedu prašnosti M. Pre špeciálne práce, ako je sanácia plesní alebo azbestu, sú predpísané vysávače triedy prašnosti H alebo vysávače triedy prašnosti H so schválením pre azbest (a). Práce, ako je sanácia azbestu, by vo všeobecnosti mali vykonávať iba odborníci, ktorí majú zodpovedajúce vzdelanie.

Aká trieda prašnosti zodpovedá prachu z dreva?

Prach z dreva je stredne nebezpečná látka, preto je zaradený do triedy prašnosti M.